Betingelser og avtale mellom bruker og Danseriet 4Step Idrettslag

GENERELT
Nettstedet danseriet.no består av ulike sider som vedlikeholdes av idrettslaget Danseriet 4Step org. Nr. 993 918 148 heretter kalt idrettslaget Danseriet og tilbyes under forutsetning av at våre betingelser blir akseptert uten forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Videre bruk av idrettslaget Danseriet sine nettsider er derfor bekreftelse på at alle disse vilkår og betingelser er akseptert. De her angitte betingelser regulerer kjøp av tjenester levert av Danseriet org. nr. 822 022 472  heretter kalt Danseriet og gjelder for alle salg så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK
Idrettslaget Danseriet forbeholder seg rett til å endre betingelsene for hvordan Idrettslaget Danseriet sine tjenester tilbys, inkludert men ikke begrenset til avgifter for deltagelse på aktiviteter tilbudt av Danseriet.

PÅMELDING OG PRISER
Påmelding til dansetreninger gjøres via nettsiden www.danseriet.no. Påmelding er en bindende avtale mellom bruker av nettsiden og Danseriet. Betaling forfaller ved påmelding.  Ved manglende betaling vil det bli fakturert for utestående beløp tillagt et faktureringsgebyr på kr. 70,- Purring på ubetalt faktura tillegges et purregebyr på 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats.  Pr. 01.01 2022 er dette kr. 35,-

Ingen kan delta på treninger i dans før Semester/Kurs og medlemsavgift(er)1 er betalt. Til dette er det ingen unntak. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Vi tar forbehold om prisendring og forbeholder oss retten til å avlyse et tilbud om det er for få påmeldte, manglende resurser som utilgjengelige lokaler, instruktører o.l. Allerede påmeldte vil i så fall få tilbud om flytting til annet parti eller refusjon av innbetalt medlems og semesteravgift(er).  Ved avlysning av et dansetilbud i semesteret vil de påmeldte i den grad mulig få et tilbud på ett av de andre stedene det er undervisning, eller få refundert gjenværende del av semesteravgiften. Ved påmelding til dansetreninger vil danseren bli registrert som medlem av Danseriet.  De som taes ut til konkurransetreninger og som ønsker å delta i konkurranser gjør dette gjennom idrettslaget Danseriet hvor avgifter og lisenser forbundet med dette betales av den enkelte.

KUNDENS PLIKTER
Den som er som kunde hos idrettslaget Danseriet er ansvarlig for betaling av de tjenester som er kjøpt jfr. nærværende betingelser. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra idrettslaget Danseriet sin nettside. For å melde på til dans på idrettslaget Danseriet sine nettsider må man være myndig.  Avgifter for påmeldte kurs og treninger forfaller ved påmelding.  Betaling gjøres til Danseriet’s konto: 92302606899.

REFUSJON OG REKLAMASJON
Det gis kun refusjon for innbetalt semesteravgift ved langvarig sykdom og fremlagt legeerklæring. Semesteravgiften refunderes for den tid som gjenstår av semesteret etter at slik dokumentasjon er mottatt. For ikke avholdte kurs vil også betaling refunderes. Refusjon kan ta opp til to uker.  Dersom kunden kan godtgjøre at tilbudet ikke fungerer slik idrettslaget Danseriet har beskrevet at det skal gjøre må det gies høvelig/skriftlig melding innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget slik at ledelsen kan undersøke forholdet nærmere og evt. iverksette tiltak for å sørge for at tilbudet blir slik som beskrevet.

SKADER
Idrettslaget Danseriet og Danseriet er ikke ansvarlig og ikke erstatningspliktig for skader som måtte oppstå på treninger i klubbens regi.  Alle som deltar på organiserte konkurransetreninger hos idrettslaget Danseriet er derimot forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

MUSIKK
Danseriet benytter musikk som er velegnet til undervisning og som også fenger danserne. Enkelte musikkformer, slik som Hip hop, har blitt kritisert for å være både sexistisk, rasistisk og volds- og dopforherligende, og for bruk av banning og annet «stygt språk». Tekstene i Hip Hop musikken er således en del av kulturen. Vi prøver å velge sanger og versjoner av disse som ikke er støtende og samtidig egnet for undervisning av barn og unge. Hvis noen allikevel har tanker omkring musikken som benyttes, så må ledelsen kontaktes i starten av semesteret hvis det skal gjøres endringer i musikkvalget.

MEDLEMSKAP
Barn som deltar på ordinære dansetreninger hos Danseriet blir registrert som medlem i Danseriet.  Barn som deltar i konkurransetreninger og konkurranse må registreres i idrettslaget Danseriet 4Step og i i Norges idrettsforbunds medlemsregister og betale ekstra avgifter. Medlemskap følger kalenderåret.  For dansetreninger i Danseriet er medlemsavgiften inkludert i oppgitt pris for semesteret. Kundedata oppbevares iht. norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

UTSETTELSER
Treninger vil kunne utsettes ved sykdom hos instruktører, når lokaler er blitt utilgjengelige, og av andre grunner som er utenfor Danseriets kontroll og gjør dette nødvendig. I slike tilfeller vil alle bli kontaktet på epost og/eller SMS slik som oppgitt ved påmelding så snart bestemmelse om utsettelse blir gjort. Semesterets varighet blir ikke påvirket av utsettelser.

ALTERNATIVT UNDERVISNINGSSTED
I tilfelle et undervisningslokale skulle bli utilgjengelig vil det bli funnet et alternativt lokale slik at dansetreningene kan bli gjennomført.  Om utilgjengeligheten skyldes forhold utenfor Danseriets kontroll så skal ikke Danseriet holdes ansvarlig for dette.

SNARVEIER/LENKER TIL EKSTERNE NETTSIDER
Idrettslaget Danseriet sine nettsider kan inneholde snarveier eller såkalte “lenker” til eksterne nettsteder. Disse nettstedene er ikke kontrollert av idrettslaget Danseriet og idrettslaget Danseriet er av den grunn ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller anerkjenner innholdet eller holdningene som fremkommer eller refereres på disse nettsidene. Idrettslaget Danseriet er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne nettsteder som henvises til fra dette nettstedet. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode slik som f. eks. i form av virus med mer. Idrettslaget Danseriet tilbyr kun disse snarveier som en bekvemmelighet.

MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for deres bruk av idrettslaget Danseriet sine nettsider, garanterer du at du ikke vil anvende idrettslaget Danseriet sine nettsider til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse av dette nettstedet. Nettstedet til idrettslaget Danseriet må på ingen måte benyttes på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe idrettslaget Danseriet sitt nettsted eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med nettsidene til idrettslaget Danseriet. Det må ikke skaffes adgang til, eller forsøkes å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Idrettslaget Danseriet.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER
Idrettslaget Danseriet sine nettsider kan inneholde oppslagstavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre beskjed eller kommunikasjonsfasiliteter. Disse fasiliteter er gjort tilgjengelige slik at det kan kommuniseres med omverdenen eller med en gruppe (kollektivt, “Kommunikasjonstjenester”). Kommunikasjonstjenestene skal kun benyttes til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjeneste.

Du aksepterer derfor å ikke:

 • Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.
 • Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
 • Lese inn filer som inneholder software eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller av private og offentlige rettigheter), unntatt hvis de selv eier eller kontrollerer rettighetene, eller har spesiell tillatelse til dette.
 • Lese inn filer som inneholder skadelige virus, korrupte filer eller annen lignende software som kan skade andres datamaskiner.
 • Annonsere, reklamere eller på annen måte forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester av noen som helst form for forretningsmessig årsak, unntatt hvis slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike beskjeder/annonsering.
 • Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.
 • Hente (laste ned) enhver fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor De enten kjenner til eller burde kjenne til, at disse filer ikke kan distribueres av hensyn til lovmessige årsaker.
 • Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, i form av lovlige og anstendige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemerker eller annet materiale av opprinnelig kilde som var en del av en innlest fil.
 • Begrense eller forhindre andre besøkende på nettstedet i bruk eller nytelse av kommunikasjonstjenestene.
 • Overtre enhver regel om oppførsel og etikk eller andre retningslinjer som kan være påkrevd fra en vilkårlig kommunikasjonstjeneste.
 • Samle inn eller på andre måter gjemme opplysninger om andre, inklusive e-mailadresser uten deres samtykke.
 • Overtre enhver gyldig lovgivning eller regulativ.
 • Idrettslaget Danseriet har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Dog forbeholder idrettslaget Danseriet seg rett til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er innlagt/postet i en gitt kommunikasjonstjeneste samt i fortrolighet å slette og fjerne materiale. Idrettslaget Danseriet forbeholder seg rett til å ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester på ethvert tidspunkt, og uten beskjed herom samt uten opplysning om grunnlaget for ekskluderingen.

Idrettslaget Danseriet forbeholder seg rett til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller fullt uten opplysning herom idrettslaget Danseriet.

Utvis alltid forsiktighet når du utleverer personlige opplysninger som kan identifisere deg selv eller deres barn og familie i alle kommunikasjonstjenester på dette nettstedet. Idrettslaget Danseriet hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder eller informasjoner som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester. Av denne grunn frasier idrettslaget Danseriet seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som direkte eller indirekte var et resultat av deres deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Administratorer og utbydere er ikke autoriserte til å tale eller opplyse på vegne av idrettslaget Danseriet, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger opprettholdt av idrettslaget Danseriet.

Materiale innlest/postet på en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet av forbruksbegrensninger, reproduksjon og/eller utbredelse. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du henter materiale fra vårt nettsted.

MATERIALE LEVERT TIL IDRETTSLAGET DANSERIET ELLER POSTET VED EN AV IDRETTSLAGET DANSERIET SINE NETTSIDER
Idrettslaget Danseriet gjør ikke krav på eierskap av det materiale (inklusive tilbakemeldinger og forslag) du leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til idrettslaget Danseriet sine nettsider, eller en av våre assosierte tjenester eller partnere. Hvis du leverer, poster, innrykker, innleser eller sender materiale til idrettslaget Danseriet gir du øyeblikkelig tillatelse til at idrettslaget Danseriet og dets assosierte partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av deres organisasjoner inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, kreve avgift, sende og overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformatere deres materiale; og å kunne publisere deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av deres materiale. Idrettslaget Danseriet forplikter seg IKKE til å poste eller anvende det materiale du har innsendt. Videre forbeholder idrettslaget Danseriet seg rett til å fjerne ethvert materiale du har postet til enhver tid og uten å informere deg herom.

Ved å levere, poste, innrykke, innlese eller sende materiale til idrettslaget Danseriets sine nettsider eller en av våre assosierte tjenester eller partnere, garanterer du hermed at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensninger, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, innrykke, innlese og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE
Informasjon, programvare, produkter, og tjenester inkludert eller tilgjengelige gjennom idrettslaget Danseriet sitt nettsted kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer blir periodisk tilføyd til informasjonen heri. Idrettslaget Danseriet og/eller dets leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer i idrettslaget Danseriet sitt nettsted på ethvert tidspunkt. Råd og veiledninger som de måtte motta eller få via idrettslaget Danseriet, bør ikke følges eller tas alvorlig når det dreier seg om personlige, medisinske, rettslige eller økonomiske beslutninger, og de bør rådføre dem med en passende ekspert for særlig rådgivning til deres spesifikke situasjon.

Idrettslaget Danseriet og/eller dets leverandører stiller ingen garanti i forbindelse med troverdighet, nøyaktighet, tilgjengelighet og punktlighet for de informasjoner, programvare, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av nettsidene til idrettslaget Danseriet. Likeledes fraskriver idrettslaget Danseriet seg alt ansvar og uten begrensning, i forbindelse med de informasjoner, programvare, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av idrettslaget Danseriet sine nettsider.

I den maksimale utstrekning tillatt av gyldig norsk lovgivning, kan Danseriet og/eller dets leverandører under ingen omstendigheter stilles til ansvar eller gjøres erstatningspliktig for skader som måtte være forårsaket eller forbundet direkte eller indirekte med bruk eller assosiasjon til dette nettstedet.

Hvis du under noen omstendigheter direkte eller indirekte finner innholdet av dette nettstedet utilfredsstillende eller mangelfull, bør du øyeblikkelig slutte med å anvende og besøke idrettslaget Danseriet sine nettsider.

OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING
Idrettslaget Danseriet forbeholder seg rett til uten varsel å si opp din adgang til idrettslagets nettsider og de relaterte tjenester eller deler herav. Du som besøkende, bruker eller medlem av dette nettstedet aksepterer hermed at nærværende avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). Du som besøkende, bruker eller medlem av idrettslaget Danseriet, eller Danseriet  er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil medføre ekskludering fra nettstedet og i verste fall rettsforfølgelse.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER
Alt innhold på idrettslaget Danseriet sine nettsider som ikke er levert, postet, innrykket, innlest eller sendt inn av brukere av nettstedet danseriet.no er: i sin helhet eid av idrettslaget Danseriet og/eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdes. Idrettslaget Danseriet står fritt til å benytte foto og video som er tatt på dansetreninger o.l. til promotering av klubben. All publisering av materiale fra dansetreninger o.l. slik som foto, video etc. krever klubbens særskilte tillatelse. Navn og produkter nevnt heri kan være registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.

 • Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.
 • Alle rettigheter forbeholdes idrettslaget DANSERIET

FORCE MAJEURE
Er ledelsen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Danseriet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

Fotnoter:
1) Enkelte kurstilbud kan tilbys uten medlemskap.  Dette vil være opplyst i beskrivelsen av tilbudet for hvert undervisningssted.