Avslutning av vårsemesteret

Marienborg – alle parti – 18.04.2018

Stabbursmoen skole – Barnedans-II – 26.04.2018

Rosenborg skole – alle parti – 26.04.2018

Hallset skole – alle parti – 08.05.2018

Restrerende parti oppdateres løpende.