Vår/Sommer semester

Vår/Sommer semester

Vi har mottatt forespørsler om et tilbud i dans til barna etter det ordinære vinter/vår semesteret er ferdig.  Vi har derfor opprettet et ekstra tilbud på Hallset skole som vil gå på tirsdager i fem uker fra tirsdag 25. april. Det vil være Eirin som underviste...