Danseriet har tilbudt dansetrening i Hip Hop og barnedans for barn og ungdom på Flatåsen skole i trondheim.

Det tilbyes ikke dansetreninger på Flatåsen skole i øyeblikket.

 

Se istedet vårt tilbud på Stabbursmoen skole

Se forøvrig generelle vilkår.