Foreldrevett

  1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
  2. Gi gjerne tilbakemelding til klubben via instruktør eller direkte
  3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
  5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenne ham/henne overfor barna dine
  6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.
  7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
  8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang
  9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
  10. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!