Undervisningen i Danseriet følger skolekalenderen og det er således ingen dans i vinterferien.

The teaching in Danseriet follows the school calendar and there is thus no dance during the winter holiday.