Danseriet følger skolekalenderen og det vil således ikke bli undervisning i uke 41, 06.oktober – 09.oktober.

Danseriet follows the school calendar and there will thus be no classes in week 41, october 6 – october 9.