Kolstad Skole

Idrettslaget Danseriet har tilbudt dansetrening for barn og ungdom, på tirsdager i 2013 på gamle Kolstad skole  i Trondheim.

Vi startet tirsdag 1. oktober med treninger for følgende parti:

Gruppe Tidpspunkt
HipHop 1        (6-9 år) Kl. 16:30
HipHop 1        (10 – ++ år) Kl. 17.15

Påmelding gjøres her

Hiphop treningen går over 8 uker.  På partiet 10 år ++ er det ingen øvre grense. Dette er et promoteringskurs med egenandel 650,- Vi tar forbehold om nok påmeldte.  Innbetaling gjøres til klubbens konto 1503 2486638 før oppstart.  Ta med utskrift/bilde av betalingen ved frammøte.  Vel møtt 🙂

Se forøvrig generelle vilkår.