18.01.2021 20:44
Normal oppstart på alle steder med unntak av Hallset som utsettes ytterligere én uke og starter tirsdag 26.01 2021.

18.01.2021 12:00
Vi venter på Statsministerens tale med oppdatering av situasjonen.

09.01.2021 17:17

Nettsidene er nå oppdatert med faktisk oppstartsdato.

05.01.2021 18:27

Danseriet forholder seg til nasjonale og regionale påbud og anbefalinger i forhold til Korona situasjonen.  Vi har derfor etter regjeringens råd besluttet å utsette oppstarten av dansen med én uke.  Oppstarten vil da være fra tirsdag 19. januar 2021 og utover.

Vi anbefaler å se innom på denne nyhetsoppdateringen jevnlig, da det her kan komme nye oppdateringer.

Vi anbefaler først og fremst alle å lese: Veileder for Idretten i Trondheim som er oppdatert 16.02.2021. Trykk her!

Ytterligere informasjon om situasjonen:

  • Helsedirektoratet: Nasjonale smittevernveileder 4.-18. januar 2021 (med endringslogg): Trykk her!
  • Folkehelseinstituttet: Korona temaside Trykk her!
  • Norges Danseforbund: Koronavettregler – oppdatert 01/10: Trykk her!
  • Norges Idrettsforbund: Smittevernveileder for idretten: Trykk her!
  • Trondheim: Kommunedirektøren ber idretten innskjerpe praksisen: Trykk her!
  • Trondheim: Gjeldende koronaregler: Trykk her!
  • Trondheim: Statistikk om koronasmitte: Trykk her!