Kjære dansere og danseforeldre på Hallset.

Mange har akkurat nå utfordringer knyttet til korona og karantene det har også vi. Dansen på Hallset skole i dag 25.01.2022 blir utsatt i én uke slik at neste gang blir tirsdag den 01.02.2021.

Utsettelsen vil ikke påvirke semesterets lengde for de som startet ved semesterstart.

Hilsen
Danseriet