Vi følger den til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetene og fra idretten.

Oppdatert veileder finnes HER