Smittevern

Velkommen til et nytt semester hos Danseriet.

På grunn av smittevern er det viktig at vi alle bidrar til å sørge for at smittevernreglene blir tatt på alvor slik at vi kan skape en trygg arena for alle som ønsker å danse.  Vi må understreke:

  • Smittevernreglene skal alltid skal overholdes på alle treninger og arrangement.
  • Smittevernreglene skal overholdes av utøvere, foresatte og instruktører.
  • Alle som deltar på dans må være påmeldt og ha betalt semester og medlemsavgiften.
  • Barn som er syke skal ikke komme på dansetreninger.

Vi ønsker også å oppfordre til at foreldre til den miste gruppa for 4-5 åringene ikke oppholder seg i salen utover første gang, selv da, kun i den grad det er nødvendig.  Hold minst 1m avstand til andre foreldre og deres barn.  For de eldre barna skal foreldre ikke være tilstede i undervisningssalen med mindre det er spesielle behov som tilsier dette og som på forhånd er avtalt med instruktørene.

Sørg for å holde minst 1m avstand til andre til enhver tid – både før, under og etter dansen.

Vi følger idrettsforbundets / danseforbundets og myndighetenes anbefaling for gjennomføring av idrettsaktiviteter.  Våre rutiner vil fortløpende bli revidert dersom det kommer nye anbefalinger.

  • Ikke gå inn i salen før evt. tidligere parti har forlatt salen.
  • Vær rask ut av salen ved treningens slutt.
  • Husk håndvask eller bruk av håndsprit før og etter undervisningen.
  • Barna skal kun ta på og drikke av egen drikkeflaske.

Til smittesporing vil vi benytte den informasjon som er oppgitt i påmeldingen.  Husk også at barn under 6 år skal ha med seg en voksen som forblir på undervisningsstedet under treningene.

Vi håper dere foreldre er med å hjelpe oss der det går an slik at idrettsarenaen kan være trygg for alle i forhold til smitte.

Se også generell informasjon om dansen her: www.danseriet.no/danseinfo