Dansen er utsatt noen steder denne uka:

Marienborg: 29.01 utsettes til 05.02
Rosenborg, og Stabbursmoen: 30.01 utsettes til 06.02

På de øvrige steder avvikles dansetreningene som normalt.

Velkommen tilbake i neste uke!

Dance classes are postponed this week:

Marienborg: 01.29 postponed until 02.05
Rosenborg, og Stabbursmoen: 01.30 postponed until 02.06

In other places, the dance training is conducted as normal.

Welcome back next week!