Vi har mottatt forespørsler om et tilbud i dans til barna etter det ordinære vinter/vår semesteret er ferdig.  Vi har derfor opprettet et ekstra tilbud på Hallset skole som vil gå på tirsdager i fem uker fra tirsdag 25. april.

Det vil være Eirin som underviste vinter/vårsemesteret på Hallset som skal være instruktør.  Alle barn kan meldes på dette semesteret uavhengig av om de har tidligere deltatt og hvor de eventuelt har gått.

Nå er sommersemesteret godt i gang og vi ønsker istedet velkommen til å melde på høstsemesteret.

Påmelding

 

Velkommen til dans!